About centre

Centre of modern art & theory

Centrum pro moderní umění a teorii je součástí Semináře dějin umění Masarykovy univerzity. Jeho posláním je propagovat výzkum a výuku v oblastech moderního a současného umění, vizuální kultury, estetiky, designu a umělecké kritiky. Centrum tvoří akademičtí pracovníci a studenti na různých stupních vědecké kariéry. Členové Centra se snaží rozvíjet a artikulovat nový a originální výzkum, kriticky přistupovat k aktuálním vědeckým poznatkům, pomáhat mladším kolegům a podporovat tematický výzkum založený na spolupráci. V Centru probíhají jak společné výzkumné projekty tak i výzkum jednotlivců a organizují se pravidelné události, které s jeho závěry seznamují kolegy i širší veřejnost.

People

Show more

Projects

Show more