Contact

Centre for
modern art
&
theory

Centrum pro moderní umění a teorii
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

modernartbrno@gmail.com
tel: +420 549 495528

sídlo:
Centrum pro moderní umění a teorii,
Veveří 470/28, 602 00 Brno

korespondenční adresa:
Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 602 00 Brno