Centrum pro moderní umění a teorii

Moderní umění a teorie v rozvrhu: Podzim 2023

Centrum pro moderní umění a teorii

Moderní umění a teorie v rozvrhu: Podzim 2023

Zajímá vás moderní umění a teorie? Podívejte se, jaké předměty pro Vás nabízíme v podzimním semestru 2023.

Novinky

Other modernisms

Vyučující: Julia Secklehner a Marta Filipová

Kód předměntu: DU2321

The blended course looks beyond the established canons of modern art and design which give preference to the avant-garde and individual ‚great artists.‘ The course examines the topic from an international perspective, acknowledging modernism as a global phenomenon. It introduces topics such as women’s contributions to modern visual culture, art and design of minority groups, folk modernities, and global entanglements of modernity (with e.g. the USA, Mexico, or India). The course is delivered as a series of lectures on selected topics that challenge the western canon of modernism. The scope of modernism is explored through talks by invited international speakers with expertise on different aspects of modernism. A study visit of an exhibition in Vienna is an indispensable part of the course.

Japan´s Contemporary Art Scene

Vyučující:  Karin Písaříková

Kód předměntu: DU2332 

This course serves as an introduction to Japanese art scene now, with focus on selected art-world professionals, Tokyo biggest venues, art festivals and initiatives. Students will be able to gain insight and discuss the cultural specifics of Japanese art system and be aware of influential trends, artists and creators in contemporary art.

Seminář: Brněnská architektura

Vyučující: Tomáš Valeš, Jan Galeta

Kód předměntu: DU 2063

Cílem tohoto semináře je uměleckohistorický průzkum, analýza a zhodnocení dvou konkrétních objektů brněnské architektury. Konkrétně areál českého dívčího penzionátu a školy Vesna mezi Údolní a Jaselskou ulicí v Brně. Naším zájmem budou především dvě budovy na Jaselské ulic, obě ze stejné doby (1897 a 1899), jedna neorenesanční, druhá secesní, jedna od brněnského stavitele Tebicha, druhá od pražského architekta Antonína Pfeiffera, jedna vyzdobená malbami Joži Úprky, druhá Jano Köhlera a se sochou od Josefa Pekárka. Nábytek dodal Dušan S. Jurkovič. V rámci semináře se zaměříme a) na historii, postavení a funkci Vesny b) na urbanistický kontext c) na osobnosti daných umělců d) na exteriéry obou budov a jejich uměleckou výzdobu e) na interiéry obou budov, jejich uměleckou výzdobou a půdorysné rozložení Během semestru bude kladen důraz na týmovou i individuální uměleckohisotrickou práci. Na konci semestru pak budou výstupem studentské texty, které budou připraveny k oficiálnímu vydání jako brožura pro zájemce o brněnskou architekturu.

Výtvarné experimenty 20. a 30. let 20. století 

Vyučující: Alena Pomajzlová

Kód předměntu: DU2397

Knowledge of artistic innovations in the 20s and 30s of the 20th century. General theme: Experiment and avant-garde.

Pravidelné předměty v angličtině

 

DU1903 Debates and Topics in the Study of Modern and Contemporary Visual Cultures  (Ladislav Kesner)

Pravidelné předměty v češtině

 

DU2354 Architektura v Československu 1918-1948 (Jan Galeta)

DU1732 Kurátorství v praxi (Ladislav Kesner)

DU2351 Seminář: Kontroverze a aféry kolem obrazů, soch a fotografií od středověku po současnost (Ladislav Kesner)