Students Forum

Nejasné hranice

27. 09. 2022
13:00 – 14:00
Knihovna Hanse Beltinga, Veveří 28, Brno

Mgr. Monika Kicová

Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Prof. Marie Klimešová

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.

Anotace

Práce historika umění se může zdát, i navzdory snahám objektivně stanovit metody a postupy téhle činnosti, jako otevřené pole možností bez jasných hranic. Nová témata a okruhy zkoumání, jako například gender, vizuální kultura a mnohé další, otevírají nové možnosti postupů při umělecko-historické práci. Stejně je tomu tak i při zkoumání nedávných dějin, které si vzhledem na svou specifičnost vyžadují vlastní metody a strategie. Mnohdy se ale jedná o postupy zcela inovativní a doposud neosvědčené, které mohou vzbuzovat pochybnosti o jejich vlastní relevantnosti. 

Potřeba jasněji uchopit metodologii naší práce představuje základní pilíř možností, s nimiž je možné pracovat. Workshop s názvem Nejasné hranice, určený pro studenty dějin umění, si klade za cíl zaměřit se na praktická řešení při výběru přístupu k umělecko-historickému materiálu a hledání vhodných metod k jeho interpretaci. Má poskytnout možnost výměny názorů, poznatků a zkušeností mezi studenty a odborníky z praxe.

Program

Veřejná část ( bez omezení)

11:00 – 12:00 Efektivní třídění a organizace poznatků

Veřejná přednáška Mgr. Moniky Kicové o možnostech efektivní práce se zdroji v oboru dějin umění. Jak vyhledávat, zaznamenávat a třídit získané informace a jak se neztratit v kvantu nasbíraných dat?

12:00 – 13:30 Přestávka na oběd

Neveřejná část (nutná registrace)

Vzhledem ke specifickému formátu akce je kapacita omezená. V případě zájmu je nutné  se registrovat REGISTRACE

13:30 – 14:00 Vizuální kultura a současné problémy sociální antropologie

Mezioborový rozhovor s Mgr. Evou Šlesingerovou, Ph.D., sociální antropoložkou soustředující svou práci kromě jiného i na oblast vizuální kultury. O přesahu sociální antropologie a historie umění, o metodách, ale i o současném výzkumu a hlavních tématech.

14:10 – 15:00 Osobní přístupy v uměleckohistorické praxi

Otevřená debata studentů s historiky umění prof. doc. PhDr. Marií Klimešovou, Ph.D. a Mgr. Ivo Habánem, Ph.D. Jaká je jejich práce, metodologie či postupy? Co je specifikem jejich práce? A proč pracují právě tímto způsobem? 

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 16:30 Hranice figurace – Tělo jako motiv ve výtvarném umění

Otevřený kulatý stůl a téma, nad jehož možným řešením je možné si společně zasednout, umožní formulovat otázky, tvořit hypotézy a nabídne možné způsoby zpracování. Co vyžaduje jedno téma a jaké možnosti v sobě skrýva?