Smart Talks

Metr umění: Poznatky ze zkoumání uměleckého kánonu

24. 11. 2022
18:00
Knihovna Hanse Beltinga
Tomáš Pospiszyl

Tomáš Pospiszyl je historik umění, kurátor a pedagog, zabývá se výtvarným uměním 20. a 21. století. V příštích týdnech vyjde jeho monografie Teodora Rotrekla, v novém roce kolektivní monografie Jindřicha Chalupeckého. Vede Katedru teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze.

Metr umění: poznatky ze zkoumání uměleckého kánonu 

Kánon, neboli základní zásady uměleckého odvětví, umožňuje identifikovat mimořádné umělecké výkony dané doby. Současně sám sebe problematizuje coby obecně platný soubor pravidel. Řada metod umožňuje kvantifikaci uměleckého kánonu. Výsledky potvrzují, že kánon je sociální konstrukcí a lze jej využít pro interpretaci vnímání umění, včetně toho, které se nalézá mimo kánon.

All events