SMArt Talks

Jakou oborovou identitu konstruovaly Kapitoly z českého dějepisu umění?

Milena Bartlová

Přednáška proběhla 17. 10. 2023 v Knihovně Hanse Beltinga.

Watch the lecture recording

Milena Bartlová je historička umění, která působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Několik let přednášela i na Semináři dějin umění v Brně, kde se stala první a na dlouho dobu jedinou profesorkou dějin umění. Zabývá se velkou škálou témat, od středověkého umění po historiografii a metodologii dějin umění. Publikuje odborné texty i recenze a kritiky v uměleckých časopisech.

Aktuální výzkumný projekt podpořený GAČR: Dějiny českých dějin umění 2. poloviny 20. století II. 1970-1990

CV, bibliografie atd.: https://www.umprum.cz/cs/lide/milena-bartlova

Jakou oborovou identitu konstruovaly Kapitoly z českého dějepisu umění?

V letech 1986 a 1987 vyšla dvoudílná publikace Kapitoly z českého dějepisu umění, již pod vedením Rudolfa Chadraby, Rostislava Šváchy a Anděly Horové napsal početný tým pracovníků a pracovnic Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Projekt byl ovšem především dílem Josef Krásy, který jej připravil a od poloviny sedmdesátých let vedl; zemřel však již v roce 1985. I když je spis poznamenán ediční nedotažeností, vyšel proto, aby pomohl podpořit existenci samotného oboru dějin umění u nás. Ačkoli měl silnou tradici od poloviny 19. století, byl nyní vážně ohrožen. Jak reagovaly Kapitoly na tuto situaci, jakou oborovou identitu konstruovaly a jak je čteme po téměř čtyřech desetiletích?

All events