SMArt Talks

Kurátorský obrat v architektuře?

Helena Huber-Doudová

12. 03. 2024
18:00
Hans Belting Library

Mgr. et. Mgr. Helena Huber-Doudová, Ph.D. je kurátorkou Sbírky architektury v Národní galerii Praha. Doktorské studium absolvovala na Curyšské univerzitě. Je spoluřešitelkou výzkumného projektu ‚Ženy v architektuře‘ (GAČR, 2021–2023). Získala řadu mezinárodních stipendií, jako např. DAAD, Aktion Österreich, či International Museum Fellowship Spolkové kulturní nadace. V letech 2011–2012 působila v rámci programu nadace Robert Bosch Stiftung v Muzeu architektury Technické univerzity v Mnichově, Pinakothek der Moderne. Je kurátorkou výstav ‚Nebourat! Podoby brutalismu v Praze‘ (NGP, 2020), ‚1956–1989: Architektura všem–Životní styl–každodennost–média‘ (NGP, 2022), komisařkou 18. bienále architektury v Benátkách (2023). Publikovala mj. knihy ‚Shared Cities Atlas. Post-Socialist Cities and Active Citizenship in Central Europe‘ (Rotterdam, 2019), ‚Moderní žena–architektka. Projekce a realita ve střední Evropě po roce 1900‘ (Praha, 2022), ‚Rem Koolhaas as Scriptwriter. OMA Script for West Berlin‘ (London, 2023).

Abstrakt

„Je-li moderní architektura výstavním objektem, je možné říci, že i výstava moderní architektury je formou architektury.“ Citát Beatriz Colominy poukazuje na mnohovrstevnatou problematiku vztahu architektury a vystavování. Manifestační stavby, pavilony, určovaly experimentální směr vývoje architektury, architektura byla součástí komerčních veletrhů a mezinárodních přehlídek, dříve, než byla architektura vystavována v galerijním prostředí.

Množství institucionálních sbírek architektury vzniklo od 70. let 20. století – a v neposlední řadě architektura muzeí a galerií od 90. let výrazně modeluje výstavní prostor samotný.

Jak definovat kurátorství architektury a roli kurátor*ky sbírky architektury ve vztahu k mnohem podrobněji diskutovanému tzv. kurátorskému obratu v umění? Jakou úlohu má architektura v systému vystavování Národní galerie Praha? Jaké nástroje, možnosti a limity vystavování nastavují sbírkotvorné, historiografické a kanonizační procesy v institucionálním prostředí muzea umění? Lze architekturu chápat jako formu kurátorství?

All events