1. narozeniny Centra pro moderní umění & teorii

1st anniversary of the Centre for Modern Art and Theory

25. 09. 2023
20:00
Café JAGA/ Bílý dům – Žerotínovo nám. 6/ Brno

Centrum pro moderní umění a teorii slaví první výročí od svého vzniku!

Centre for Modern Art and Theory celebrates its first anniversary!

Náš první rok utekl jako voda. Máme za sebou osm přednášek domácích i zahraničních hostů v rámci přednáškového cyklu SMArt Talks. Mnohokrát jsme se potkali ať už nad zajímavými texty na naší Reading Group nebo na Work in Progress setkáních, kde jsme spolu sdíleli svůj výzkum.  Na webu centra pravidelně publikujeme články o moderním umění. Zahájili jsme také Fellowship programme a těšíme se na spolupráci s novými kolegy.

A to se musí oslavit!

Zveme všechny kolegy, studenty a přátele moderního umění na narozeninovou oslavu.

Přípitek a drobné občerstvení zajištěno.

Our first year passed in no time. We’ve welcomed eight local and international speakers in the SMArt Talks lecture series. We’ve met many times to discuss thought provoking texts at our Reading Group or to share our research at Work in Progress meetings. We regularly publish articles on modern art on the Centre’s website. We’ve also started a Fellowship programme and look forward to working with new colleagues.

And that calls for a celebration!

We invite all colleagues, students, and friends of modern art to the birthday party.

Welcome drinks and light refreshments provided.